Co je nutné k vypracování stavebního rozpočtu?

- projektovou dokumentaci

- Zaměření daného objektu s požadavky investora/stavebníka

- Výkaz výměr, slepý rozpočet případně konkurenční rozpočet.

Co je obsahem stavebního rozpočtu

Využíváme stavební software určen pro tvorbu rozpočtů, obsahem je:

- Krycí list rozpočtu

- Rozpočtové náklady

- Rekapitulace stavebních dílů

- Vedlejší rozpočtové náklady

- Položkový rozpočet obsahující název a číslo dílu, kód položky, název položky, měrnou  jednotku, množství, cenu a celkovou cenu položky