Koordinace v průběhu výstavby a pravidelné kontroly staveniště

Pro zadavatele dále provádíme při realizaci díla:

- Koordinace aktuálních zhotovitelů na stavbě.

- Organizace kontrolních dnů na stavbě.

- Pravidelné písemné výstupy z kontrolních dnů vč. fotodokumentace

 

Zpracování plánu BOZP a ohlášení prací na Oblastním inspektorátu práce

Pro zadavatele stavby vypracujeme:

- Plán BOZP podle platných zákonů a to zejména zákona č. 309/2006 Sb

- Plán BOZP pro potřebu stavební dokumentace a pro potřebu realizace stavebního díla

- Za investora Oznámení o zahájení prací a ohlášení na příslušný OIP (Oblastní inspektorát práce).