Na základě mnohaletých zkušeností s řízením malých, středních a velkých staveb, od realizace rodinných domů až po velké stavby se v rozsahu stavební činnosti specializuji na výkon stavebního dozoru včetně zajištění koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Tato činnost si žádá své. Kromě zajištění financí je nezbytným úkonem vlastní odborný dohled nad realizací prováděných stavebních úprav a prací.