Na základě mnohaletých zkušeností s řízením malých, středních a velkých staveb, od realizace rodinných domů až po velké stavby se v rozsahu stavební činnosti specializuji na výkon stavebního dozoru, včetně zajištění koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Technický dozor investora je účastníkem stavebního procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou legislativou, provádí odborný dohled nad realizací prováděných stavebních prací.

Technický dozor investora kontroluje financování stavby, kontroluje dílčí rozpracovanost a podklady k fakturacím vystavené dodavatelem investora a to včetně posouzení požadovaných víceprací a nutnost jejich provedení. Výsledkem činností technického dozoru investora je úspora času a peněz investora.